• Lomonosova iela 1, k.6, Smilšu iela 16, Rīga

  • Lomonosova iela 1, k.6, Smilšu iela 16, Rīga

  • Lomonosova iela 1, k.6, Smilšu iela 16, Rīga

  • Lomonosova iela 1, k.6, Smilšu iela 16, Rīga

Copyright 2021 - SIGMA, Lomonosova 1, k.6, Smilšu ielā 16, Rīgā

Программа курсов Коммерческий работник

Mazumtirdzniecības komercdarbinieks - nodarbojas ar pircēju apkalpošanu, tirgus izpēti, personāla pārvaldi.

Nepieciešamā izglītība: Vidējā izglītība
Mācību ilgums: 960 stundas

Mācību priekšmeti:
Lietvedība. Lietišķā saskarsme. Lietišķā valoda- Latviešu,Angļu svešvaloda. Biznesa reklāmas pamati.Profesionālā ētika un etiķete.Marķetings.Grāmatedība. Darba aizsardzība. ES likumdošana un ESF projekti.Prečzinība. Uzņēmuma darba organizācija. Uzņēmējdarbības pamati. Grāmatvedība un nodokļu sistēma. Darba aizsardzība. Patērētāju tiesību aizsardzība.Datormācība.Ekonomiska ģeogrāfija.Vides aizsardzība.

Iegūtās teorētiskās un praktiskās iemaņas nostiprina kvalifikācijas praksē uzņēmumos.

 Prasmes, ko iegūsiet apmācības procesā:

• izzināt pircēju vēlmes un informēt viņus par precēm,
• apkalpot pircējus,
• saskaņot, pārraudzīt preču piegādi, kā arī sagatavot preces pārdošanai,
• noformēt bezskaidras naudas pārskaitījumus, līzinga operācijas un preču pavaddokumentus,
• sastādīt un noformēt dažādus ar preču plūsmu saistītus lietvedības dokumentus,
• sagatavot preču reklāmas pasākumus,
• izpētīt preču pieprasījumu un piedāvājumu, analizēt un izmantot iegūto informāciju,
• risināt ar patērētāja (pircēja) tiesībām saistītos jautājumus, ievērojot mazumtirdzniecību reglamentējošo likumdošanu.

 

f t g m