Copyright 2021 - SIGMA, Lomonosova 1, k.6, Smilšu ielā 16, Rīgā

Программа курсов Коммерческий работник

 Prasmes, ko iegūsiet apmācības procesā:

• izzināt pircēju vēlmes un informēt viņus par precēm,
• apkalpot pircējus,
• saskaņot, pārraudzīt preču piegādi, kā arī sagatavot preces pārdošanai,
• noformēt bezskaidras naudas pārskaitījumus, līzinga operācijas un preču pavaddokumentus,
• sastādīt un noformēt dažādus ar preču plūsmu saistītus lietvedības dokumentus,
• sagatavot preču reklāmas pasākumus,
• izpētīt preču pieprasījumu un piedāvājumu, analizēt un izmantot iegūto informāciju,
• risināt ar patērētāja (pircēja) tiesībām saistītos jautājumus, ievērojot mazumtirdzniecību reglamentējošo likumdošanu.

 

f t g m