Copyright 2021 - SIGMA, Lomonosova 1, k.6, Smilšu ielā 16, Rīgā

Turisma informacijas konsultants

Turisma informacijas konsultants - peta, apkopo, analize turisma celojumu piedavajumu un sniedz so informaciju klientiem.

Profesionālie mācību priekšmeti:

Tūrisma pamati
Tūrisma likumdošana
Biroja darba organizācija un lietvedība
Ceļojuma organizēšana un pārdošanas tehnoloģija
Mārketings un reklāma
Lietišķā saskarsme
Profesionālā vācu/ spāņu svešvaloda
Profesionālā angļu svešvaloda
Lietišķā informātika
Viesmīlības pamati
Kvalifikācijas prakse
Valsts noslēguma pārbaudījumi.

Vispārizglītojošie priekšmeti:
Latviešu valoda un literatūra
Svešvaloda (Angļu valoda)
Svešvaloda (Krievu valoda)
Matemātika
Informātika
Vides mācība
Ķīmija
Latvijas un pasaules vēsture
Ekonomika
Politika

f t g m