Copyright 2021 - SIGMA, Lomonosova 1, k.6, Smilšu ielā 16, Rīgā

Vizuālās reklāmas noformētājs

Vizuālās reklāmas noformētājs darbojas poligrāfijas un izdevējdarbības nozarē; veic reklāmas produkcijas izstrādāšanu, skatlogu noformēšanu, izkārtņu projektu izgatavošanu, pēc dizainera skices vai projekta, poligrāfijas maketu izgatavošanu (bukleti, plakāti, vizītkartes, uzlīmes) pēc dizainera skices vai dizainera vadībā. Vizuālās reklāmas noformētājs strādā firmās, birojos, kuri nodarbojas ar reklāmas vai poligrāfijas produkcijas izstrādāšanu un ražošanu, vides projektēšanu un noformēšanu.

Vizuālās reklāmas noformētājs patstāvīgi plāno, organizē sava darba uzdevuma izpildi.

Licencēta un akreditēta

f t g m