Komerczinības

Kategorija: Studiju programmas

Mazumtirdzniecības komercdarbinieks

Mazumtirdzniecības komercdarbinieks var strādāt tirdzniecības uzņēmumu struktūrvienībās, kas nodarbojas ar pircēju apkalpošanu, tirgus izpēti, reklāmu, personāla pārvaldi, projektu izstrādi un vadību, darba koordināciju, materiālo vērtību uzskaiti un kontroli.

Viņu tiešie pienākumi ir pircēju apkalpošanas, preču iepirkšanas, uzglabāšanas un kvalitātes kontroles nodrošināšana, saimnieciskās darbības grāmatvedības uzskaite.

Viņa tiešie pienākumi ir:

pircēju apkalpošana,
tirdzniecības tehnoloģisko procesu organizēšana,
saimnieciskās darbības grāmatvedības uzskaite.

Licencēta un akreditēta

profesijas uzņēmējdarbība