Copyright 2021 - SIGMA, Lomonosova 1, k.6, Smilšu ielā 16, Rīgā

Interjera noformētājs

Interjera noformētājs strādā vides noformēšanas jomā; iecer, izstrādā un spēj praktiski izveidot telpu noformējumu, sagatavot un piemērot materiālus, tehniku, izvēlēties piemērotu tehnoloģisko risinājumu. Interjera noformētājs, atbilstoši uzņēmuma darba specifikai, var pieņemt pasūtījumus, izstrādāt skici un sagatavot tāmi; var strādāt interjera noformēšanas firmās un birojos dizaineru, mākslinieku vadībā vai uzraudzībā, var darboties kā pašnodarbināta persona. Interjera noformētājs plāno un organizē sava darba uzdevuma izpildi.

Licencēta un akreditēta

f t g m