• Lomonosova iela 1, k.6, Smilšu iela 16, Rīga

  • Lomonosova iela 1, k.6, Smilšu iela 16, Rīga

  • Lomonosova iela 1, k.6, Smilšu iela 16, Rīga

  • Lomonosova iela 1, k.6, Smilšu iela 16, Rīga

Copyright 2021 - SIGMA, Lomonosova 1, k.6, Smilšu ielā 16, Rīgā

A programma pedagoģiem!

Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides А programma

 Nr.92                  48st. / 4 moduļi

 

Persona un sabiedrība mijiedarbībā”,

 

 

Skolotāji saņems sertifikātu pēc kursu pabeigšanas .

 

 

PROGRAMMAS SATURS

 

 

1. modulis. Mijsakarību sistēmas cilvēku apkārtējā pasaulē:

 

2.modulis. Ietekmes veidi un principi uz cilvēku un sabiedrību, un dabu, mījsakarības un mījiedarbības raksturu.

 

3.modulis. Personas un sabiedrības mijiedarbībā.

 

 

3.modulis. Pozitīvo un harmonisko attiecību izveides iemaņu attīstība.

 

 

Тел. для записи и справок: 29633287, 26840390.

 

f t g m